Stimulering Duurzame Energieproductie

 

Iedereen die duurzame energie wil produceren kan gebruik maken van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).

Minister Verhagen heeft op 30 november jl. het plan voor de nieuwe regeling globaal uitgelegd aan de kamer.

Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijk bronnen en wordt daarom ook wel ‘hernieuwbare energie’ genoemd. De SDE is een regeling voor particulieren, bedrijven en instellingen.

De kostprijs van duurzame energie is in de meeste gevallen hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is dan ook niet altijd rendabel. De SDE vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 12 of 15 jaar.

Verwacht wordt dat de nieuwe regeling voor het eerst uiterlijk 1 juli 2011 wordt opengesteld.
Subsidie kan worden gevraagd in de categorieën:

  • Biomassa
  • Warmtekrachtkoppeling (WKK)
  • Waterkracht
  • Wind op land
  • Wind op zee
  • Zon-PV (zonnepanelen)

Onderstaand een samenvatting uit de kamerbrief van 30 november 2010 van minister Verhagen:

De SDE+ moet volgens Verhagen robuust zijn en flexibel waar het gaat om technologische ontwikkelingen. Daarom wordt de subsidie aan een maximumbedrag per kilowattuur (kWh) gebonden. Ook wordt de openstelling van de regeling gefaseerd waarbij het subsidiebedrag in de eerste fase het laagste is en in de vierde en laatste fase het maximum bereikt. Het maximum dat de minister wil stellen aan het basisbedrag is 15 cent per kWh. Ondernemers die goedkoper uitkunnen dan het basisbedrag dat is vastgesteld voor hun categorie, vergroten hun kans op subsidie. Door de nieuwe opzet wordt onnodige verspilling van belastinggeld door oversubsidiëring voorkomen.

SDE+ in 2011
Om de regelgeving aan te passen en genoeg voorbereidingstijd voor de sector te hebben gaat de nieuwe regeling op uiterlijk 1 juli 2011 open. Technologieën die in elk geval voor subsidiëring in aanmerking komen zijn wind op land, vergistinginstallaties en afvalverwerkingsinstallaties. Het betreft relatief ‘goedkope’ opties om duurzame energie in Nederland echt een impuls te geven. Innovatieve ondernemers krijgen daarnaast toegang to de vrije categorie. In de vrije categorie is ruimte voor technologieën die nu gemiddeld nog duurder zijn dan 15 cent per kWh, zoals getijdenenergie en grote zonne-installaties. Grootschalige bij- en meestook van biomassa in kolencentrales is een kosteneffectieve manier om de duurzame energie doelstelling voor 2020 dichterbij te brengen. Maar deze optie legt snel een fors beslag op het beschikbare budget. Verhagen onderzoekt daarom of hij dit op een andere manier kan stimuleren.

sluiten Twitter