Milieu Investerings Aftrek

 

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is bedoeld om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen.

Ondernemers kunnen een extra investeringsaftrek aanvragen voor bedrijfsmiddelen die betrekking hebben op onder meer de volgende gebieden:

 • duurzame productiemiddelen;
 • klimaatverandering;
 • luchtverontreiniging;
 • overlast en gezondheid;
 • mobiele werktuigen en transportmiddelen;
 • externe veiligheid en preventieve voorzieningen;
 • biodiversiteit en natuurlijke omgeving;
 • grondstoffenbesparing en hergebruik;
 • afvalstromen.

Verder kan de MIA worden toegepast op milieuadvies. Dit vindt plaats door de kosten van een milieuadvies toe te rekenen aan de investeringskosten van de milieu-investering waarop het milieuadvies betrekking heeft.

Net als bij de Vrije afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) wordt bij de milieu-investeringsaftrek uitsluitend gebruik gemaakt van een specifieke lijst. Generieke investeringen zoals bij de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen bij de MIA niet worden meegenomen. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de categorie waarin de investering valt.

Met betrekking tot de investeringen op de VAMIL-lijst die ook zijn opgenomen in de MIA-lijst geldt de melding voor de MIA op verzoek tevens als een melding voor de VAMIL. Indien voor een bedrijfsmiddel gebruik wordt gemaakt van de EIA kan geen MIA worden aangevraagd.

De hoogte van de extra aftrek op de fiscale winst is afhankelijk van de categorie en bedraagt:

 • in 2010: 40%, 30%, 15%
 • in 2011: 36%, 27%, 13,5%

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen zijn onder meer:

 • zeer duurzaam utiliteitsgebouw
 • elektrisch aangedreven voertuig
 • aardgas auto voor zakelijk vervoer
 • Low Nox ketel
sluiten Twitter