Energie Investerings Aftrek

 

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen te stimuleren. De EIA is een belastingfaciliteit. De faciliteit houdt in dat een bepaald percentage van relevante investeringen in desbetreffend jaar van de winst kan worden afgetrokken. Hierdoor ontstaat een belastingvoordeel. De investeringsaftrek heeft geen invloed op de afschrijving. De vermindering kan ook worden toegepast in geval van lease.

EIA kan worden toegepast door ondernemers die in Nederland belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VpB) en voor eigen rekening een onderneming drijven. De vermindering kan alleen worden toegepast nadat de belastingplichtige hiertoe een verklaring heeft gekregen.

In aanmerking voor de aftrek komen de aanschaf- of voortbrengingskosten voor investeringen met betrekking tot niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen die in de Energielijst zijn opgenomen. Het betreft:

 • generiek omschreven bedrijfsmiddelen; de aanvrager kan aantonen dat deze bedrijfsmiddelen voldoen aan de energieprestatie-eis (besparingsnorm);  
 • specifiek aangewezen bedrijfsmiddelen zoals vermeld in de Energielijst; daarvan is bewezen dat ze voldoen aan de betreffende besparingsnorm;
 • investeringen die in de Energielijst als voorbeeld nader zijn omschreven als bedrijfsmiddel; daarvan kan worden aangenomen dat deze voldoen aan de betreffende besparingsnorm.

De investeringen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • investeringen ten behoeve van energiebesparing in of bij bouwwerken;
 • investeringen ten behoeve van energiebesparing bij processen;
 • investeringen ten behoeve van energiebesparing bij transportmiddelen;
 • investeringen ten behoeve van het aanwenden of toepassen van duurzame energie;
 • energie-advies of een EPA-maatwerkadvies zoals vastgelegd in ISSO 75.2 of een actieplan voor elektromotoren:

De hoogte van de extra aftrek op de fiscale winst bedraagt:

 • in 2010: 44%
 • in 2011: 41,5%

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die hiervoor in aanmerking komen zijn:

 • HR-glas
 • verbetering van isolatie (bij verbouw)
 • vervanging van verlichting door energie efficiënte verlichting
 • besparingssysteem voor verlichting of klimaat
 • LED-verlichting
 • Vluchtwegsignalering
 • HR-luchtverwarmer
 • Direct gasgestookt stralingspaneel
 • Warmtepomp
 • Warmtepompboiler
 • Koude- of warmteterugwinning uit ventilatielucht
 • Energie- of aardgastussenmeter
 • Zonnecollectorsysteem
 • Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem
 • Windturbine
 • Warmte- of koude opslag in de bodem
sluiten Twitter