Subsidie

 

Vanuit de overheid zijn er voor ondernemers diverse subsidies beschikbaar voor energiebesparende maatregelen, innovaties en duurzame energie. Door energiezuinig ondernemen te subsidiëren, stimuleert de overheid ondernemers om stil te staan bij het vraagstuk ‘energieverbruik’.

Hiervoor zijn er energiesubsidies en fiscale regelingen in het leven geroepen. Deze subsidies bieden u financieel voordeel en verlagen uw kosten. De belangrijkste subsidies voor ondernemers zijn:

sluiten Twitter